top of page

Xurxo Cobelas

Profesor/ Asesor Didáctico Tic.

 

Experiencia Profesional

Dirección:

​Rúa do Castelo nº 14A

Poio

Pontevedra (36994)

Información Profesional

Cursos de Formación y Grupos de Trabajo 

 • A Pizarra Dixital: Unha ferramenta máis no proceso de ensinanza- aprendizaxe. Vigo (2009)

 • Aplicación das novas tecnoloxías dende a biblioteca escolar. Vigo (2009)

 • Medrando coas Tic. Vigo  (2009)

 • O emprego didáctico do Encerado Dixital nas aulas. Vigo (2009)

 • O emprego didáctico do Encerado Dixital nas aula. Pontevedra (2009)

 • Xornadas de divulgación de experiencias didácticas cos encerados dixitais interactivos. Vigo (2009)

 • A competencia dixital e o tratamento da información a través da elaboración de materiais didácticos multimedia. Nivel I. Vigo (2010)

 • A pizarra dixital, posibilidades didácticas nas distintas áreas curriculares. Vigo (2009)

 • Aplicación didáctica das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Ourense (2009/ 2010)

 • Creación e Utilización didáctica de páxinas web e blogs. Vigo (2009/ 2010)

 • Encerado Dixital na aula (2009)

 • O encerado dixital como recurso educativo. (2010)

 • O encerado dixital no ensino primario. Vigo (2010)

 • O encerado dixital no ensino secundario. Vigo (2010)

 • XVII Encontros pedagóxicos. Ourense (2009)

 • Formación de dinamizadores/as das tecnoloxías da información e da comunicación en centros educativos. Vigo (2009)

 • Impulsamos as Tic co uso dos encerados dixitais. Vigo (2009/ 2010)

 • Materiais didácticos con Pizarra dixital interactiva e aula virtual. Vigo (2009/2010)

 • O Álvaro Cunqueiro e as Tic: O encerado dixital. Vigo (2009/ 2010)

 • O emprego didáctico do encerado dixital nas aulas. Ourense (2010)

 • O encerado dixital: Creación de material multimedia sobre o proxecto anual da escola. Vigo (2009/ 2010)

 • O uso didáctico do encerado dixital. Ourense (2009)

 • Produción de recursos Tic e aplicación nas aulas. Vigo (2009 /2010)

 • Utilización e elaboración de materiais didácticos co encerado dixital interactivo. Vigo (2009/ 2010)

 • A arte a través das Tic. Vigo (2010/ 2011)

 • Achegas das novas aplicacións dixitais ás linguas estranxeiras. Vigo (2011)

 • O uso do encerado dixital. (2011)

 • XXXIV Xornadas do ensino de Vigo. Vigo (2010)

 • Integración das Tic nas aulas. Ourense (2010/ 2011)

 • Formación de coordinadores/as Abalar dos centros educativos. Fase II. (2010/ 2011)

 • Integración real das novas tecnoloxías na práctica educativa diaria. Ourense (2010/ 2011)

 • Materiais curriculares para a pizarra dixital. Ourense (2011)

 • O encerado dixital como ferramenta para a aula. Vigo (2010/ 2011)

 • O encerado dixital interactivo: aplicacións prácticas. Vigo (2010/ 2011)

 • O uso das Tic na aula. Ourense (2010/ 2011)

 • A integración das tecnoloxías no ensino primario. Aspectos metodolóxicos e didácticos. Ourense (2011)

 • A integración das Tic no proceso de ensino-aprendizaxe. Vigo (2011/ 2012)

 • Achegas das novas aplicacións dixitais ás linguas estranxeiras. Ourense (2012)

 • Achegas das novas aplicacións dixitais ás linguas estranxeiras. Vigo (2012)

 • As novas tecnoloxías nas linguas estranxeiras en primaria. Lugo (2011)

 • Elaboración de proxectos documentais integrados dende a biblioteca. Ourense (2011/ 2012)

 • Formación básica nas Tic. Edición Abalar. I, II, III y IV. Vigo (2011)

 • Inglés elementas. Partindo de cero. Ourense (2012)

 • No proxecto Abalar e coas novas tecnoloxías. Ourense (2011/ 2012)

 • Posta en marcha da aula Abalar no CEIP Plurilingüe "O Ruxidoiro". Ourense (2011/ 2012)

 • Proxecto Abalar: Aproximación a Debian, PDI e Moodle. Ourense (2011/ 2012)

 • Recursos e aplicacións multimedia na aula Abalar: creación dun entorno personalizado de aprendizaxe. Vigo (2012)

 • Uso didáctico de Moodle. A aula virtual. Vigo (2012)

 • Uso do EDI como recurso na aula e elaboración de materiais. Vigo (2011/ 2012)

 • A mirada atenta: Actividades para nenos con deficiencia auditiva. Ourense (2012/ 2013)

 • Achegas das novas aplicacións dixitais ás linguas estranxeiras. Pontevedra (2013)

 • Achegas das novas aplicacións dixitais ás linguas estranxeiras. Ourense (2013)

 • Achegas das novas aplicacións dixitais ás linguas estranxeiras. Vigo (2012)

 • Aplicacións didácticas da pizarra dixital. Pontevedra (2012/ 2013)

 • En Abalar e formándonos coas Tic. Ourense (2012/ 2013)

 • Implementando as Tic no noso centro. CAFI (2012/ 2013)

 • Inglés elementas partindo de cero (nivel II). Ourense (2012/2013)

 • Lingua 2.0. Ensinar na rede. Ourense (2013)

 • Novo centro Abalar. IES Leliadoura. CAFI (2012/ 2013)

 • Emprego dos Blogs como ferramenta de aula. Pontevedra (2013)

 • Formación básica nas Tic. Vigo (2012/ 2013)

 • Integración didáctica básica das Tic. IES Monte Carrasco. Vigo (2012/ 2013)

 • Proxectos documentais desde a biblioteca II. Ourense (2012/ 2013)

 • Uso didáctico de Moodle. Edición Abalar. Pontevedra (2013)

 • Uso dos novos medios na aula, a competencia dixital. Lugo (2012)

 • Dinamización e familiarización có EDI. Pontevedra (2013/ 2014)

 • O blogue educativo na escola. Vigo (2013/2014)

 • Emprego de Lim, Notebook e montaxe de vídeos. Ourense (2013/ 2014)

 • Aula Virtual Moodle. Vigo (2013/ 2014)

 • Aplicación no traballo en grupo e aprendizaxe colaborativa. Vigo (2013/ 2014)

 • Ferramentas Tic no deseño de tarefas nas linguas estranxeiras. Pontevedra (2014/2015)

 • O IPAD na escola. Manexo e aplicacións básicas. O Grove (2014/2015)

 • Tan so arte?. Vigo (2014/2015)

 • A linguaxe das novas tecnoloxías. Ourense (2014/2015)

 • Desenvolvemento da competencia dixital a través da resolución de tarefas. Vigo (2014/2015)

 • Ferramentas Tic no deseño de tarefas nas linguas estranxeiras. Vigo (2014/2015)

 • Funcionamento e aplicación didáctica da Pizarra Dixital Interactiva. Rairiz de Veiga (2014/2015)

 • Aula Virtual Moodle. Bueu (2014/2015)

 • A páxina web. Iniciación a Drupal. O Grove (2014/2015)

 • Dinamización da páxina web do centro. Pontevedra (2014/2015)

 • O iPad na escola. Manexo e aplicacións básicas. O Grove (2014/2015)

 • Ferramentas dixotais aplicadas ás línguas estranxeiras. Vigo (2015/2016)

 • Integración das tablets na práctica docente na Educación Infantil. Pontevedra (2015/2016)

 • Introdución ao kit das aulas dixitais. Vigo (2015/2016)

 • Introdución ás PDI. Milladoiro (2015/2016)

 • Introdución a metodoloxías activas de aprendizaxe para a mellora das competencias lectoescritoras do noso alumnado. Santiago (2015/2016)

 • PDI un país na mochila do cole. Ourense (2015/2016)

 • Elaboración de tarefas na aula virtual. Bueu (2015/2016)

 • As tarefas integradas dentro da aula virtual. Pontevedra (2015/2016)

 • Aula Virtual. Creación de contidos. Marín (2015/2016)

 • Google Education no traballo por proyectos. Vigo (2015/2016)

 • Tic, traballo cooperativo e redes sociais. Vigo (2015/2016)

 • As posibilidades das Tic nos Centros de Educación Especial. Pontevedra (2015/2016)

 • Uso das tablets nas aulas. Pontevedra (2015/2016)

 • Xormadas de formación Escola Tac. Santiago (2016/2017)

 • Novas tecnoloxías nas aulas de educación infantil. Pontevedra (2016/2017)

 • A utilización da PDI en infantil e primaria. Santiago (2016/2017)

 • Incorporación das Tic ao traballo das aulas. Pontevedra (2016/2017)

 • Aplicación de Moodle nas aulas. Vigo (2016/2017)

 • Integración das Tic na aprendizaxe por proxectos. Vigo (2016/2017)

 • Uso das tablets para o desenvolvemento do proceso creativo. Vigo (2016/2017)

 • Ferramentas Tic para a educación especial. Pontevedra (2016/2017)

 • Additio. Caderno de notas para o profesor. Cangas (2016/2017)

 • Emprego didáctico do EDI Multiclass. Vigo (2016/2017)

 • As tecnoloxías da aprendizaxe e o coñecemento no deseño de actividades integradas. Pontevedra (2017/2018)

 • Enriching English-learning environments. iPad na clase de inglés. Santiago (2017/2018)

 • O traballo por proxectos empregando tabletas. Santiago (2017/2018)

 • Robótica educativa. Pontevedra (2017/2018)

 • Introdución á robotica e á programación. Pontevedra (2017/2018)

 • A pizarra dixital na aula. Pontevedra (2017/2018)

 • Introdución á robótica en primaria. Pontevedra (2017/2018)

 • Integración curricular da robótica. Pontevedra (2017/2018)

 • Das TIC ás TAC.Tecnoloxías como contexto para aprender. Pontevedra (2017/2018)

 • Boas prácticas de robótica. Vigo (2017/2018)

 • A robótica nas aulas de primaria. Pontevedra (2017/2018)

 • Introducción á robótica educativa e á programación. Sanxenxo (2017/2018)

 • Boas prácticas de robótica. Vigo (2017/2018)

 • Experiencia de tarefas de aula con robótica. Vigo (2017/2018)

 • Boas prácticas de robótica. Vigo (2017/2018)

 • Robótica nas aulas de primaria. Vigo (2017/2018)

 • Boas prácticas integración robótica en Primaria. Vigo (2017/2018)

 • Proposta práctica para a introdución da robótica na aula. Vigo (2017/2018)

 • Robótica educativa. Pontevedra (2017/2018)

 • O Scratch na escola. Pontevedra (2017/2018)

 • Experiencias e prácticas de robótica na aula. Vigo (2017/2018)

 • Experiencias e prácticas de robótica na aula. Vigo (2017/2018)

 • Os recursos Tic. Usos e aplicacións. A Estrada (2017/2018)

 • Emprego de iPads na aula. Pontevedra (2018/2019)

 • Os escornabots como recurso educativo. Milladoiro, Santiago (2018/2019)

 • Introdución á robótica e á programación. Santiago (2018/2019)

 • Robótica na aula. Vigo (2018/2019)

 • Creación de booktrailer na biblioteca. Pontevedra (2018/2019)

 • A robótica como recurso educativo nas aulas. Pontevedra (2018/2019)

 • Robótica ano II. Pontevedra (2018/2019)

 • Boas prácticas en robótica educativa. Vigo (2018/2019)

 • Boas prácticas con robots en primaria. Vigo (2018/2019)

 • Ferramentas dixitais para a creación de recursos. Silleda (2018/2019)

 • Boas prácticas de robótica en primaria. Vigo (2018/2019)

 • Boas prácticas de robótica en primaria. Vigo (2018/2019)

 • A robótica como recurso nas aulas de educación infantil e primaria. Pontevedra (2018/2019)

 • Robótica na aula. Vigo (2018/2019)

 • Xestión e configuración da WEB dinámica. Pontevedra (2018/2019)

Idiomas
 • Español

 • Inglés

 • Gallego

 • Portugués

Habilidades
 • Ipad en el aula

 • Pizarra digital interactiva

 • Blogs

 • Edición de audio y video

 • Aula Virtual. Moodle

 • Diseño Web

 • Drupal

 • Lim, Ardora, Jclic

 • Software educativo

 • Experiencia didáctica.

 • Dispositivos móviles aplicados a la educación: Tablets, Smartphones,..

2010 - present

2010 - present

Editorial Oxford:

 • Seminario Tic editorial Oxford. Redondela (2010)

 • Seminario Tic editorial Oxford. La Coruña (2010)

 • Seminario Tic editorial Oxford. Ourense (2010)

 • Seminario pizarra digital interactiva colegio San José de Cluny. Vigo (2011)

 • Seminario pizarra digital interactiva colegio Carmelitas. Ourense (2011)

 • Seminario pizarra digital interactiva colegio San Vicente de Paul. Gijón (2011)

Sindicatos:

 • Seminario de formación Tic para C.I.G.A

 • Seminario de formación Tic para CC.OO

Coordinaciones:

 • As novas tecnoloxías ao alcance de todos. Vigo (2008/2009)

 • A arte en tránsito. Pontevedra (2011/ 2012)

 • Reciclamos coas Tic. Vigo (2012/ 2013)

 • Maquetación Aplicada. Porriño (2013/2014)

Multiclass:

 • Colaborador con el Centro Autonómico de Formación e Innovación

 • Colaborador con la empresa Multiclass. Fabricantes y distribuidores de pizarras digitales, tablets, ...

 • Colaborador con el software de la pizarra digital.

 • Fundador y director de la empresa iEscola (www.iescola.es)

 • Formador en la plataforma de comunicación escolar Remind

 • Formador en la plataforma de gestión de aula Adittio.

bottom of page